Instytucie Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego

przy ulicy Nowołęcznej 9A w Nowym Dworze Mazowieckim

konsultacja psychiatryczna:

  • wizyta pierwsza, diagnostyczna około 50 minut - 120zł
  • wizyty kolejne, kontynuacja leczenia około 30 minut - 90zł

psychoterapia indywidualna 50 minut - 100zł

psychoterpia par 90 minut- 150 zł

psychoterapia rodzinna 90 minut - 150zł


  • lek. Piotr Markowski - specjalista psychiatra, psychoterapeuta, coach 

Kontakt tel.: 508-271-332  

Aktualnie pracuje jako psychiatra w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie i w Poradni Zdrowia Psychicznego w Płońsku. Konsultuje psychiatrycznie pacjentów Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego dla Młodzieży Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Wólce Przybojewskiej. Przyjmuje w gabinecie prywatnym w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie prowadzi konsultacje psychiatryczne oraz psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym.

W styczniu 2015 roku zakończył program specjalizacji z psychiatrii dorosłych w ramach rezydentury .

Absolwent I Wydziału Lekarskiego WUM w Warszawie.

Ukończył Dwuletnie Studium Pomocy Psychologicznej przy Stowarzyszeniu Alternatiff.

Ukończył 4-letnie, całościowe Podyplomowe Studium Psychoterapii pod kierunkiem Pani prof. Ireny Namysłowskiej (realizowane przez "MABOR- Centrum Psychologiczno-Medyczne i Centrum Doradztwa i Szkoleń" oraz Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie) akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Absolwent Studium Terapii przez Sztukę przy Teatrze Ludowym w Krakowie.

Absolwent Podyplomowych Studiów Coachingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Członek Izby Coachingu.

Obecnie uczestnik rocznego szkolenia w ramach podejścia terapeutycznego Otwarty Dialog realizowanego przez Fundację "Polski Instytut Otwartego Dialogu" przy współpracy z I Kliniką Psychiatryczną Instytutu Psychiatrii I Neurologii w Warszawie (Ośrodek Terapii w Środowisku).

W marcu 2015 roku rozpoczął w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie trzyletni "Core Training", zaawansowane międzynarodowe szkolenie, którego ukończenie daje uprawnienia do samodzielnego prowadzenia psychoterapii w nurcie ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy).

Odbył ponad 200 godzin własnego doświadczenia grupowego.

Aktualnie w trakcie własnej terapii analitycznej.

Certyfikowany psychoterapeuta i prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego.


  • mgr Agnieszka Zamęcka - psycholog, dyplomowany psychoterapeuta indywidualny, rodzinny i par

Kontakt tel.: 693-860-649

Pracuję w paradygmacie systemowym z elementami podejścia psychodynamicznego

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie zdobyłam tytuł magistra psychologii. Uzyskałam Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego.

Ukończyłam 4- letnie, całościowe Podyplomowe Studium Psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, dające uprawnienia do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Studium Pomocy Psychologicznej dla Par przy Instytucie Psychologii Zdrowia i Fundacji ETOH pod kier prof Jerzego Melibrudy.

Ukończyłam szkolenie realizowane przez Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikający z uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Pracuję zawodowo od 2004r. Od początku swojej pracy jestem związana z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Młodzieży Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Wólce Przybojewskiej, gdzie pracuję z młodzieżą uzależnioną od substancji psychoaktywnych, ponadto prowadzę terapię rodzinną pomagając w komunikacji między młodzieżą a ich rodzicami.

Współpracuję z Poradnią Leczenia Uzależnień "Nasza Przychodnia" w Nowym Dworze Maz, zajmując się psychoterapią indywidualną osób współuzależnionych (w tym DDA)  pomagając im w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, stanami depresyjno-lękowymi, problemami w komunikacji międzyludzkiej czy interwencjami kryzysowymi. 

Ponadto pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego "Educatio" w Chotomowie, gdzie prowadzę psychoterapię par. Zajmuję się kryzysami małżeńskim, zdradą w związku, problemami w komunikacji między partnerami, rozczarowaniem związkiem a także rozwojem związku.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.


  • mgr Wioletta Baster – pedagog, psychoterapeuta indywidualny, małżeński i rodzinny, doradca psychologiczny/counsellor

Kontakt tel.: 665-262-202

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Ukończyła studia podyplomowe: - nauki o rodzinie (Instytut Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach), - teologię ogólną (UKSW w Warszawie), - Studium Poradnictwa (SPCh w Warszawie). Szkoliła się w ramach 4-letniego, całościowego Kursu Psychoterapii, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Zrealizowała szkolenie w modułach: - podejście systemowe w terapii rodzin, - podejście psychodynamiczne w psychoterapii, - podejście egzystencjalne Gestalt, - podejście behawioralno-poznawcze, - terapia własna („analiza przekazu transgeneracyjnego – grupa genogramowa”, „treningowa analityczna psychoterapia grupowa”, „psychoterapia Gestalt – self experience”). Ukończyła certyfikowane szkolenie psychoterapeutyczne z logoterapii (specjalizacja: psychoterapia integralna i noo-psychoterapia) realizowane przez Instytut Biofeedbacku i Noo-psychosomatyki w Lublinie. 
Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach staży terapeutycznych: - w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, - w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, - w Ośrodku Pomocy Psychologicznej SPCh i Caritas w Warszawie, - w Centrum Psychologicznym „Spotkanie” SPCh w Warszawie. Obecnie współpracuje z Centrum Pomocy Psychologicznej „Integra” Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.