Studium psychoterapii PTPBy zostać członkiem Towarzystwa (zwyczajnym lub nadzwyczajnym) należy napisać podanie do Zarządu Towarzystwa z prośbą o przyjęcie w poczet członków.

Członkiem zwyczajnym PTP może zostać psychoterapeuta, który od minimum 3 lat prowadzi psychoterapię, ukończył całościowe szkolenie w psychoterapii w dowolnym towarzystwie naukowym i uzyskał pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego.

Członek Zwyczajny posiada prawo wyborcze podczas Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

Członkiem nadzwyczajnym może zostać psychoterapeuta, osoba szkoląca się w psychoterapii oraz student ostatniego roku następujących kierunków studiów: medycyny, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji lub psychologii. Członek nadzwyczajny nie posiada prawa wyborczego podczas Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

Od początku roku 2013 wszyscy członkowie oraz członkowie kandydaci są zwolnieni z opłaty członkowskiej.