UWAGA! NFZ RESPEKTUJE CERTYFIKATY POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPEUTYCZNEGO (więcej informacji w zakładce Certyfikat).

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 140, poz. 1146 z późn. zm. [Dz.U.11.101.583 z dnia 17 maja 2011 r., Załącznik nr 6 ]), ukończenie szkolenia zakończonego uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty, uprawnia do ubiegania się o zawarcie kontraktu z NFZ. Szczegóły dotyczące rodzajów kontraktowanych usług znajdują się w zarządzeniu Nr 65/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 17.10.2011.


fb icon 325x325 Więcej aktualności na naszym profilu